Contract de furnizare pentru Rusia, în limbile engleză și rusăAcest contract, care vine într-o bilingv engleză și rusă format, este folosit pentru a stabili acorduri pe termen lung între un producător rus (care este numit Furnizor) și externe client (Cumpărător) de a furniza produse la pre-stabilite prețurile. Contractul stabilește cantitățile maxime și minime a fi furnizate, și diferite opțiuni pentru a ajusta prețul la sfârșitul fiecărui an de contract.

Un ghid în limba engleză pe Negocierea de Contracte în Rusia este prevăzut cu contractul