Lista documentelor necesare pentru vămuire, în RusiaCopie legalizată a Clientului Articolele de Asociere sau lista fondatorilor (acționarilor înregistrați) (dacă este cazul) copie legalizată a Clientului de intrare în Registrul de Stat Unificat al persoanelor Juridice (sau în Unificat Registrul de Stat al Întreprinzătorilor Individuali) copie legalizată a Clientului certificat de înregistrare ca persoană juridică (sau un antreprenor individual) cu autoritatea fiscală, care să ateste STANIU, PRS, și KAPP coduri originale bilanț al Clientului pentru ultima perioadă de raportare, cu o notă de autoritatea fiscală a acceptării sale originale certificat de la bancă privind deschiderea Clientului conturi bancare (în valută străină și Rubla), ca participant la activitatea economică externă (valabil timp de o lună) copie a procesului-Verbal de membri (acționarilor) de la Client sau de o copie de pe Rezoluția de asociatul unic (acționar) al Clientului de a desemna un organism executiv unic, certificat de către Client declarație, în original, din Registrul de Stat Unificat al persoanelor Juridice (sau din Unified Registrul de Stat al Întreprinzătorilor Individuali) cu privire la înregistrarea de stat a Clientului ca persoană juridică (sau un antreprenor individual) (valabil o lună) copie de înmatriculare (înregistrare de ședere) organului executiv unic al Clientului (pentru străini), certificate de către Client copie a spațiilor contract de leasing la locația Clientului (sau o copie a documentului care confirmă Clientului dreptul de proprietate asupra spațiilor de la locul lui de amplasare), certificate de către Client