Putere de Avocat — Consulatul General al Rusiei în SeattleConsulatul oferă Autentificare de procuri, întocmit în Statele Unite pentru a fi utilizate în Rusia

Autentificare de orice tip de putere de avocat necesită Directorului aspectul personal la Consulat

Consulul certifică Directorului identitatea și competența mentală. Puterea de Avocat pentru Manipulare de e-Mail Primite și a Parcelelor, Puterea de Avocat pentru Manipularea de Depozite Bancare și Autentificare a Transferat Puterile de Avocat. Consulatul oferă Semnătura de Autentificare pentru documentele care nu intră în conflict cu Legislația rusă.

În timpul Semnătura de Autentificare Consulul certificate de identitate al Solicitantului

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu Articolul din Principiile Fundamentale din Federația rusă cu privire la Notariat, Consulul autentifică semnătura și nu numai credibilitatea faptele expuse în document